magnetit:

magnetit

(vas-oxid (Fe 3 O 4 )) 

Egy igazán vonzó ásvány
A magnetit azon ásványok egyike, amelyek segítségével az emberiség valamilyen fizikai jelenséget
fedezett fel, ez esetben a mágnességet. A vas szemszögéből nézve a magnetit kétségkívül a
legvonzóbb ásvány, de általában oktaéder alakú fekete kristályai az ásványgyűjtők szemében is
attraktívak.
A magmás kőzeteket gyakori járulékos alkotóként sötétre színező kristálykái egyfajta befagyott
iránytűként segítik a kontinensek egykori elhelyezkedését vizsgáló kutatókat. Egyes baktériumok az
általuk növesztett magnetitkristálykákból álló lánc segítségével „navigálnak”. Végül, de nem utolsó
sorban, a Fe 3 O elvi képletéből adódó 72,4% vastartalma révén a magnetit a vas legfontosabb ércásványa.

Rajzpályázat meghosszabbítva!

Rajzpályázatunkra a beadási határidőt meghosszabbítottuk 2023. január 30-ig. Folyamatosan várjuk a rajzokat ✍️👀🦌🎨💎🧲🔬📗
Jelentkezési felület és képfeltöltés:

Részletek:

turmalin

Neve a „turmali” szingaléz szóból ered, ezt a megjelölést használták
Ceylon (a mai Srí Lanka) szigetén a színes drágakövekre. Bonyolult szerkezeti felépítése miatt egyes kristályaiban változatos helyettesítések alakulhatnak ki (lásd a képletét), akár egy egyeden belül is, ami főként színváltozatok formájában szembetűnő.
Rendszertanilag a turmalin egy ásványcsoportot jelöl, melynek jelenleg több, mint 30 tagját ismerjük. Ezek közül a három leggyakoribb a sörl (vasturmalin), a drávit (magnéziumturmalin) és az elbait (alkáli turmalin). A turmalinnak számos színváltozata létezik, pl. a színtelen akroit, a kék indigolit, a vörös rubellit, vagy a zöldes színű verdelit. Többszínű kristályai közül keresettek a zöld-vörös („dinnyeturmalin”) és vörös-fekete („mórfej”) változatok. Piezo- és piroelektromos tulajdonsága hozzájárul különlegességéhez. Kristályai nyúltak, oszloposak, hosszanti irányban erősen rostozottak (néha görbült, „hengeres” felületűek). Főképp gránitokban, valamint a hozzá kapcsolódó társulásokban fordul elő (pegmatitoktól a kontakt zónákig). Metamorf kőzetekben (pl. gneiszben, granulitban) is megjelenik. Keménysége és kémiai ellenállóképessége miatt a homokok, homokkövek, torlatok jellegzetes, a lepusztulási területről fontos információkat hordozó nehézásványa.